Powiatowy Dzień Strażaka, Pionki 2019

W dniu 17 maja 2019 roku odbyły się obchody Powiatowego Dnia Strażaka. Obchody zainaugurowała uroczysta msza święta w kościele p. w. Św. Barbary w Pionkach sprawowana przez Biskupa Pomocniczego Piotra Turzyńskiego oraz kapelana radomskich strażaków ks. Krzysztofa Chodowicza oraz koordynatora radomskich służb mundurowych księdza Gabriela Marciniaka, w czasie której modlono się za zmarłych oraz o bezpieczeństwo czynnych zawodowo strażaków. Po mszy nastąpił przemarsz pododdziałów przed Jednostkę Ratowniczo Gaśniczą nr 4. W skład pododdziałów weszły m. in. poczty sztandarowe, kompania honorowa Komendy Miejskiej PSP w Radomiu oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta MODERATO z Przytyka.

W uroczystościach udział wzięli strażacy Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej z Radomia i powiatu radomskiego, przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, służby mundurowe, przedstawiciele jednostek, które współpracują ze Strażą Pożarną oraz weterani służby strażackiej.

W uroczystości udział wzięli m. in.:

 • Wojciech Skurkiewicz – wiceminister obrony narodowej,
 • Andrzej Kosztowniak – poseł na Sejm RP,
 • Zbigniew Kuźmiuk – poseł do Parlamentu Europejskiego,
 • Artur Standowicz – wicewojewoda mazowiecki,
 • nadbryg. Bogdan Łasica – mazowiecki komendant wojewódzki PSP,
 • Zbigniew Gołąbek – wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. mazowieckiego,
 • Waldemar Trelka – starosta radomski,
 • Krzysztof Chodowicz – kapelan powiatowy strażaków.
 • Elżbieta Zasada – Dyrektor Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Radomiu,
 • Monika Pachniewska – Kierownik Placówki KRUS w Radomiu,
 • Lucyna Wiśniewska – Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomiu,
 • Burmistrzowie i Wójtowie z terenu powiatu radomskiego,
 • Przedstawiciele służb mundurowych z terenu powiatu radomskiego, Policji, Służby Więziennej, Straży Miejskiej, Wojska, Służby Ochrony Kolei, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Inspekcji Transportu Drogowego,
 • Prezesi i Komendanci Gminni z terenu powiatu radomskiego,
 • Poczty Sztandarowe Jednostek OSP z terenu powiatu radomskiego.

Apel rozpoczęto oficjalnie złożeniem meldunku o gotowości przez Dowódcę uroczystości mazowieckiemu komendantowi wojewódzkiemu nadbryg. Bogdanowi Łasicy oraz przywitanie pododdziałów. Kolejnym elementem było podniesienie flagi państwowej oraz odegranie Mazurka Dąbrowskiego. Następnie pełniący obowiązki komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu st. bryg. Marek Krassowski przywitał przybyłych gości oraz podziękował druhnom, druhom, funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej oraz pracownikom cywilnym za ciężka służbę dla dobra społeczeństwa. Podziękował również weteranom strażackiej służby za lata poświęcone straży i naukę strażackiego rzemiosła młodych adeptów. Wręczone zostały odznaczenia oraz awanse na wyższe stopnie służbowe. Szczególnym elementem uroczystości było wręczenie najwyższych odznaczeń państwowych i związkowych. Najwyższym odznaczeniem związkowym, Złotym Znakiem Związku odznaczony został dh Gębski Mieczysław z OSP Kowala. Awanse na wyższe stopnie służbowe z rąk mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP nadbryg. Bogdana Łasicy otrzymało 44 strażaków, a odznaczonych zostało 25 strażaków Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Zostały również poświęcone i przekazane 4 nowe samochody ratowniczo-gaśnicze i specjalistyczne dla Komendy Miejskiej PSP w Radomiu.

W trakcie apelu odczytane zostały życzenia z okazji Dnia Strażaka od Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Ponadto odczytano listy gratulacyjne od Pana Marka Suskiego szefa gabinetu politycznego Prezesa Rady Ministrów oraz Pana Adama Bielana wicemarszałka Senatu RP. Następnie głos zabrali zaproszeni goście którzy nie szczędzili ciepłych słów pod adresem strażaków zarówno Państwowej jak i Ochotniczej Straży Pożarnej. List z życzeniami skierowali również poseł na Sejm RP Pani Anna Kwiecień, wicemarszałek województwa mazowieckiego Rafał Rajkowski oraz prezydent Miasta Radomia Radosław Witkowski. Na zakończenie odbyła się defilada pododdziałów oraz samochodów z Państwowej i Ochotniczych Staży Pożarnych z powiatu radomskiego. Defiladę poprowadziła sikawka konna z OSP Borkowice przy współpracy Druhów z OSP Słupica.

« 1 z 2 »