Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego w Radomiu

12 kwietnia 2019 roku, w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbicy, odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu, w którym uczestniczyli druhowie i druhny z Zarządu oraz Powiatowej Komisji Rewizyjnej.  Na posiedzeniu Zarządu obecni byli również: Wójt Gminy Wierzbica Pan Zdzisław Dulias, p.o. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu st. bryg. Marek Krassowski, Starosta Radomski Pan Waldemar Trelka oraz Wicemarszałek województwa mazowieckiego Pan Rafał Rajkowski.

Spotkanie prowadził oraz przewodniczył Prezes ZOP ZOSP RP w Radomiu mł. bryg. Paweł Tuzinek. Na posiedzeniu została podsumowana działalność statutowa i organizacyjna Prezydium i Zarządu w roku 2018, przekazano informację o przebiegu zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP, została zaprezentowana informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego i miejscowych zagrożeniach na terenie powiatu radomskiego w 2018 roku oraz o planowanych dotacjach w roku 2019. Skarbnik Zarządu przedstawił  sprawozdanie finansowe Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu za rok 2018 oraz  plan finansowy Oddziału Powiatowego ZOSP RP na 2019 rok, zaś Przewodnicząca Powiatowej Komisji Rewizyjnej przedstawiała sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2018.

Na zakończenie Goście wraz z Prezesem złożyli wszystkim zebranych druhnom, druhom najserdeczniejsze życzenia wielkanocne.