Sprawozdanie z realizacji zadań programowych przez Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu za 2018 rok na Sesji Rady Powiatu Radomskiego

15.03.2019 roku na Komisji Administracji, Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności, a następnie 22.03.2019 roku na Sesji Rady Powiatu Radomskiego, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu dh Paweł Tuzinek wraz z p.o. Komendanta Miejskiego PSP w Radomiu st.bryg. Markiem Krassowskim, przedłożyli Radnym zagadnienia ze stanu bezpieczeństwa obszaru miasta Radomia i powiatu radomskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz informację o realizacji zadań programowych przez Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu za 2018 rok.

Wszyscy Radni, otrzymali do zapoznania materiały oraz wysłuchali przygotowanych prezentacji. W 2018 roku 3 jednostki zostały włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, powstała 1 OSP na terenie powiatu radomskiego. Na terenie powiatu radomskiego działa 89 jednostek OSP w tym 27 włączonych do KSRG.

Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu wspólnie z OSP podejmował 18 inicjatyw, to między innymi uczestnictwo w: 4 akcjach społecznościowych, zorganizowanie dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 5 spotkań, zawodów i konkursów, dla starszych druhów zorganizowano spotkania, zawody, ćwiczenia, warsztaty i konkursy. Wspólnie z Komenda Miejską PSP w Radomiu organizowano wiele szkoleń, spotkań i uroczystości, i tu zarówno druh Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, jak i Komendant Miejski PSP informowali oraz mocno podkreślali o ścisłej współpracy ze sobą i wspólnych realizowanych przedsięwzięciach oraz planach na rok bieżący.

Zgodnie z wnioskami Komisji, Radni na sesji jednogłośnie zaakceptowali przedstawiony materiał i wyrazili olbrzymią wdzięczność i podziękowania dla strażaków Ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej, nie tylko za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, ale również za olbrzymią pracę, jaką wkładają na rzecz lokalnego środowiska.

Bardzo dziękujemy Państwu Radnym Powiatu Radomskiego za tak ciepłe i miłe słowa pod adresem strażaków oraz za tak duże zaufanie. Dziękujemy za dobrą współpracę i pomoc w realizacji wielu przedsięwzięć.