Eliminacje powiatowe do XLII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

16 marca o godzinie 9.45 w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym im. red. A. Zalewskiego w Jedlni-Letnisko rozpoczęły się eliminacje do XLII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej dla uczniów i młodzieży z terenu powiatu radomskiego oraz miasta Radom.

Głównym organizatorem turnieju był Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu. Turniej Wiedzy Pożarniczej jest jedyną, konsekwentnie prowadzoną akcją prewencyjno-edukacyjną w zakresie bezpieczeństwa na terenie całego kraju adresowaną do dzieci i młodzieży. To również naturalny sposób na promowanie wśród nich zawodu strażaka-ratownika oraz postaw prospołecznych.

W zadaniu tym, oprócz strażaków Ochotników, bardzo aktywnie uczestniczą także strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu, którzy są współorganizatorami tego przedsięwzięcia. Współorganizatorami była również Gmina Jedlnia-Letnisko. Patronat honorowy objęli: Starosta Radomski, Prezydent Miasta Radom oraz Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

Uroczystego otwarcia oraz powitania wszystkich uczestników i ich opiekunów oraz gości dokonał Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu mł. bryg. Paweł Tuzinek. Wśród gości zaproszonych byli: mł. bryg. Bartosz Musiał Zastępca Komendant Miejski PSP w Radomiu, Ewa Tkaczyk  – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Radomskiego, Andrzej Matysiak – Dyrektor RDLP w Radomiu, Piotr Kacprzak – Zastępca Dyrektora RDLP w Radomiu ds. Gospodarki Leśnej, Katarzyna Kalinowska – Wiceprezydent Miasta Radomia, Monika Pachniewska – Kierownik Palcówki Terenowej KRUS w Radomiu, Piotr Leśnowolski – Wójt Gminy Jedlnia-Letnisko, Paweł Dziewit – Wójt Gminy Gózd, Zdzisław Dulias – Wójt Gminy Wierzbica, Przemysław Burek – Burmistrz Miasta i Gminy w Iłży, Pan Krzysztof Rękawik – z ramienia Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie oraz Prezesi Gminni i Miejsko-Gminni z terenu powiatu radomskiego. Nad prawidłowym przebiegiem Eliminacji czuwała komisja w składzie: Przewodniczący Komisji – mł. bryg. Leszek Śliwka oraz członkowie bryg. Robert Prokop, kpt. Dominik Szymczyk, dh Jerzy Garczyński, Pan Karol Podsiadło, kpt. Ewelina Sadowska-Lubach.

W turnieju uczestniczyło łącznie 63 uczniów rywalizujących w 3 grupach:

 • grupa I: szkoły podstawowe – 22
 • grupa II: szkoły gimnazjalne klasy III oraz szkoły podstawowe klasy VII-VIII – 29
 • grupa III: szkoły ponadgimnazjalne – 12

Eliminacje powiatowe podzielone są na dwie części: pierwszą pisemną oraz drugą – ustną.  urniej uświetnił występ dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlni przy udziale członków Orkiestry Dętej Boni Angeli, którzy wszystkim zebranym przypomnieli najpopularniejsze piosenki o strażakach oraz scenki z pracy strażaków.  W czasie eliminacji, Dziecięca Drużyna Pożarnicza działająca przy OSP w Wierzbicy przygotowała i zaprezentowała pokaz musztry.

Kolejnym punktem programu była druga – ustna część eliminacji OTWP, do której kwalifikowało się po 3 uczestników z każdej grupy wiekowej, którzy najlepiej napisali test pisemny.

Ostaniem punktem programu i najbardziej wyczekiwanym przez wszystkich było wręczenie nagród zwycięzcom Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy Pożarom” oraz laureatom eliminacji powiatowych OTWP.

Konkurs  Plastyczny „Zapobiegajmy Pożarom”

I grupa wiekowa (szkoła podstawowa klasy I-VI)

 1. miejsce – Szymon Marczak, Szkoła Podstawowa w Suskowoli;
 2. miejsce – Piotr Kończak, Szkoła Podstawowa nr 34 w Radomiu;
 3. miejsce – Helena Grzywacz, Szkoła Podstawowa w Jaroszkach;

Wyróżnienia:

 1. Nadia Chodkiewicz, Szkoła Podstawowa nr 5 w Pionkach;
 2. Kacper Dąbrowski, Szkoła Podstawowa w Jedlni;
 3. Aleksandra Rajkowska, Szkoła Podstawowa nr 34 w Radomiu;
 4. Milena Łożycka, Szkoła Podstawowa w Laskach;

II grupa wiekowa (szkoła podstawowa klasy VII-VIII i III klasa gimnazjum)

 1. miejsce – Praca Zbiorowa (Krystian Lis, Piotr Kozłowski, Krystian Mazanek), Szkoła Podstawowa Specjalna w Zespole Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach
 2. miejsce – Praca Zbiorowa (Wiktoria Płaza, Mateusz Kozłowski, Wiktor Rękosiewicz), Szkoła Podstawowa Specjalna w Zespole Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach
 3. miejsce – Zuzanna Pietrzak, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi nr 5 w Pionkach

Wyróżnienia:

 1. Mikołaj Bujak, Szkoła Podstawowa nr 34 w Radomiu;
 2. Natalia Żuchowska, Szkoła Podstawowa nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Radomiu;
 3. Julia Bieniek, Szkoła Podstawowa w Sławnie;

III grupa wiekowa (szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne)

 1. miejsce Iga Fliszkiewicz, CKZiU w Pionkach
 2. miejsce – Zuzanna Kapusta, Liceum Ogólnokształcące im. M. Dąbrowskiej w Pionkach
 3. miejsce – Weronika Kiraga, CKZiU w Pionkach

Klasyfikacja laureatów eliminacji OTWP przedstawiała się następująco:

I grupa wiekowa (szkoła podstawowa klasy I-VI)

 1. miejsce Szymon Marczak – Publiczna Szkoła Podstawowa w Suskowoli
 2. miejsce Mikołaj Minda – Publiczna Szkoła Podstawowa w Wierzbicy
 3. miejsce Hubert Zawisza – Publiczna Szkoła Podstawowa w Wierzbicy

 II grupa wiekowa (szkoła podstawowa klasy VII-VIII i III klasa gimnazjum)

 1. miejsce Aleksandra Siczek – Publiczna Szkoła Podstawowa w Jedlni
 2. miejsce Małgorzata Jankowska – Szkoła Podstawowa w Jastrzębi
 3. miejsce Szymon Kwaśnik – Publiczna Szkoła Podstawowa w Suskowoli

 III grupa wiekowa (szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne)

 1. miejsce Paweł Milczarski – Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu
 2. miejsce Kacper Guza – CKZiU w Pionkach
 3. miejsce Maciej Domagała – OSP Makowiec

Nagrody ufundowali: Starostwo Powiatowe w Radomiu, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Miasto Radom, Gmina Jedlnia Letnisko, KRUS.

Nagrody Laureatom wręczał Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu dh Paweł Tuzinek wraz z zaproszonymi gośćmi. Organizatorzy zapewnili również drobne upominki i dyplomy dla wszystkich uczestników, jak również ciepły posiłek.

Gratulujemy laureatom, a zwycięzcom życzymy powodzenia na eliminacjach wojewódzkich.

Pragniemy również wyrazić naszą wielką wdzięczność instytucjom i darczyńcom, którzy wspierają naszą szczytną ideę upowszechniania zasad bezpiecznego postępowania w życiu codziennym, jak i w przyszłej karierze zawodowej naszych najmłodszych członków społeczności. Dziękuję gospodarzom Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych za olbrzymia pomoc i przychylność w celu realizacji przedsięwzięcia. Dziękujemy Panu Staroście Radomskiemu, Radzie Powiatu, Panu Prezydentowi Miasta Radomia, Dyrektorowi RDLP w Radomiu, Nadleśniczemu Nadleśnictwa Radom, Komendantowi Miejskiemu PSP w Radomiu, Pani Kierownik KRUS w Radomiu i Wójtowi Gminy Jedlnia Letnisko za ufundowanie nagród.

Autor: Agata Tkaczyk,
Foto: KM PSP w Radomiu – mł. bryg. Łukasz Szymański oraz OSP Gózd – dh Agata Tkaczyk

« 1 z 2 »