Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej w mieście Pionki

Dnia 6 marca 2019 r. o godzinie 9.00 w Zespole Szkól im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pionkach odbyły się eliminacje do XLII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej dla uczniów i młodzieży z terenu Miasta Pionki.

Głównym organizatorem turnieju był Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP PR w Pionkach, współorganizatorem byli : Komenda Miejska PSP w Radomiu, Urząd Miasta Pionki oraz Zespół Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pionkach. Uroczystego otwarcia i powitania wszystkich uczestników i ich opiekunów oraz gości dokonała Pani Dyrektor Agnieszka Stępień. Wśród zaproszonych gości byli: Z-ca Burmistrza Miasta Pionki Kamila Kaczorowska, D-ca JRG PSP Nr 4 w Pionkach mł.bryg. Grzegorz Wikaliński.

Na podstawie regulaminu OTWP jury eliminacji miejskich w składzie:

  • dh Tomasz Kęska Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Pionach –Przewodniczący
  • dh Daniel Kupis Prezes OSP Pionki -Sekretarz
  • kpt. Dominik Szymczyk KM PSP Radom – członek
  • mł.asp. Adrian Skrzek KM PSP Radom- członek.

W turnieju uczestniczyło łącznie 25 uczniów rywalizujących w 3 grupach: grupa I : 7 osób, grupa II : 8 osób, grupa III : 10 osób.
Po dokonaniu oceny prac pisemnych oraz dogrywce w przypadku jednakowej ilości punktów zwycięzcami eliminacji miejskich zostali:

I grupa wiekowa
1.Natalia Pasek PSP Nr 2 -23 pkt.
2.Mikołaj Latała PSP Nr 1 – 20 pkt.
3. Filip Bartosiewicz PSP Nr 5 -15 pkt.

II grupa wiekowa :
1.Karolina Pawlak PSP Nr 1 – 21 pkt.
2. Wiktoria Kołodziej Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Pionkach – 20 pkt.
3. Emilia Rabijewska PSP nr 2 – 14 pkt. + 12 pkt.

III grupa wiekowa :
1. Kacper Guza CKZiU 15 pkt.
2. Kacper Kalbarczyk ZS im. J. Śniadeckiego – 13 pkt. +20 pkt.
3. Szymon Jaworski ZS im. J. Śniadeckiego – 13pkt. +15 pkt..

Laureaci z każdej grupy wiekowej będą reprezentować Miasto Pionki podczas eliminacji powiatowych OTWP, które odbędą się w dniu 16 marca 2019 r. w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym im. Red. Zalewskiego w Jedlni Letnisko.
Zwycięscy eliminacji otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez Burmistrza Miasta Pionki. Każda osoba , która przybyła na turniej miała zapewniony poczęstunek oraz ciepłe i zimne napoje typu kawa, herbata ufundowane przez gospodarza, Zespół Szkól im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pionkach.

Tekst i zdjęcia:  Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2143673352347244&id=328454703869127