Pismo dotyczące realizacji Programu Modernizacji w latach 2017 -2020

Szanowni druhny i druhowie,

Państwowa Straż Pożarna przygotowała szczegółowe zestawienie wysokości dotacji przyznanych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym na terenie województwa mazowieckiego.

Wykaz uwzględnia podział na powiaty, gminy i jednostki. Analizie poddano dotacje przekazane wszystkim jednostkom OSP zarówno z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (dotacja dla OSP spoza KSRG) i Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (dla jednostek z KSRG). Wykaz nie uwzględnia dotacji z Firm Ubezpieczeniowych, Funduszu Sprawiedliwości, ani dotacji samorządowych i innych.

Pismo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji