Informacja ws. wpłat składek członkowskich na konto bankowe OP ZOSP RP w Radomiu

Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu informuje o możliwości wpłaty składek członkowskich na konto bankowe Oddziału, Bank Spółdzielczy w Pionkach nr konta 15 9141 0005 0011 7050 2000 0010.

Składki członkowskie należy wpłacać według następującej zasady:

  • od jednostki w KSRG  50 zł,
  • jednostka poza systemowa 40 zł.

Opłatę wpłacają Zarządy Oddziałów Gminnych, Miejsko-Gminnych ZOSP RP a nie samodzielnie jednostki OSP.

Aby uniknąć niejasności przy wpłacie można zasięgnąć informacji od Skarbnika Zarządu Oddziału Powiatowego w Radomiu dh Tomasza Kęski tel.: 601-815-543, e-mail: skarbnik@zosp.radom.pl.
Jednocześnie, Zarząd OP ZOSP RP w Radomiu informuje, że w przypadku nie zapłaconych składek, nie będą opiniowane wnioski na odznaczenia i dotacje dla Jednostek OSP.