Formularz zgłoszeniowy na recertyfikację KPP

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i podpisanie go przez osobę kierującą na egzamin oraz osobę zdającą egzamin. Oryginał wypełnionego formularza należy dostarczyć przed egzaminem komisji egzaminacyjnej.

Osoba nie posiadająca formularza zgłoszeniowego nie przystąpi w danym dniu do egzaminu.

Prosimy również pamiętać o dokładnych danych płatnika do faktury za egzamin.

formularz_KPP_recertyfikacja OSP