Konkurs Plastyczny pt. „Zapobiegamy Pożarom”

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „Zapobiegamy Pożarom” rozstrzygany w trzech grupach wiekowych:

  • I grupa: uczniowie szkół podstawowych klas I – VI;
  • II grupa: uczniowie szkół podstawowych klas VII-VIII oraz gimnazjum klasy III;
  • III grupa: uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

Konkursowe prace, w dowolnej technice, opisane na odwrocie (metryczka do pobrania, którą należy umieścić na rewersie pracy znajduje się poniżej) należy dostarczyć osobiście lub przez pocztę do sekretariatu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu przy ul. Traugutta 57 w terminie do 6 marca 2019 roku.

Prace powinny zostać wykonane samodzielnie przez uczestnika. Prace wykonane przez kilka osób lub przy pomocy innych osób oraz prace niezgodne z tematem nie będą oceniane.
Ważne! Każdy uczestnik musi wraz z pracą dostarczyć wypełnioną oraz podpisaną klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Metryczka pracy na konkurs plastyczny

Klauzula zgody na przetwarzanie danych