Powołanie na stanowisko zastępcy komendanta miejskiego PSP w Radomiu Prezesa Zarządu OP ZOSP RP w Radomiu mł. bryg. Pawła Tuzinka

Z dniem 1 stycznia 2019 roku mazowiecki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Bogdan Łasica powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku zastępcy komendanta miejskiego PSP w Radomiu Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu mł. bryg. Pawłowi Tuzinkowi.

Wręczenie aktu powierzenia obowiązków na stanowisko pełniącego obowiązki zastępcy komendanta miejskiego PSP w Radomiu miało miejsce w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie.

W spotkaniu udział wzięli:

  • st. bryg. Bogdan Łasica – mazowiecki komendant wojewódzki PSP,
  • mł. bryg. Paweł Tuzinek – pełniący obowiązki zastępcy komendanta miejskiego PSP w Radomiu,
  • st. bryg. Marek Krassowski – pełniący obowiązki komendanta miejskiego PSP w Radomiu,
  • bryg. Rafał Zdziennicki – naczelnik Wydziału Kadr KW PSP w Warszawie.

Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Karol Kierzkowski – Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie.