Spotkanie opłatkowe Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu, Radom 2018

20.12.2018 w Restauracji Różany Gościniec odbyło się spotkanie opłatkowe Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu. Spotkanie w miejscu dla nas szczególnym. Restauracja prowadzona jest bowiem przez Stowarzyszenie RAZEM na rzecz osób niepełnosprawnych z którą współpracujemy na co dzień. W spotkaniu uczestniczyli druhny i druhowie z Zarządu ZOSP Oddziału Powiatowego w Radomiu i Powiatowej Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni goście: ks. dr Julian Sobczyk proboszcz parafii pw. św. Stanisława bp i m. w Wierzbicy oraz Kapelan Gminny OSP w Wierzbicy, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP województwa mazowieckiego dh Zbigniew Gołąbek, Starosta Radomski Waldemar Trelka, z ramienia Komendy Miejskiej PSP w Radomiu: st. bryg. mgr inż. Marek Krassowski p.o. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu, mł. bryg. mgr inż. Bartosz Musiał Zastępca Komendanta Miejskiego, bryg. Marcin Ziomek Dowódca JRG 2 w Radomiu, mł.bryg. Tomasz Kornacki Zastępca Dowódcy JRG 3 w Radomiu, mł.bryg. Grzegorz Wikaliński Dowódca JRG 4 w Pionkach, bryg. Robert Prokop Naczelnik Wydziału Operacyjnego KM PSP w Radomiu, st.kpt. Marcin Gierczak Z-ca Naczelnika Wydziału Kwatermistrzowskiego KM PSP w Radomiu oraz wójtowie, burmistrzowie i radni: Burmistrz Miasta i Gminy Iłża Pan Przemysław Burek wraz z Przewodniczącą Rady Miejskiej w Iłży Panią Agnieszką Okrutą, Wójt Gminy Gózd Pan Paweł Dziewit, Wójt Gminy Kowala Pan Dariusz Bulski, Wójt Gminy Zakrzew Pan Leszek Margas, Wójt Gminy Wierzbica Pan Zdzisław Dulias, Wójt Gminy Wolanów Pani Ewa Markowska-Bzducha, w zastępstwie Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew Pana Dariusza Piątka obecny był Pan Krzysztof Rękawik.

Spotkanie rozpoczął Prezes Zarządu OP ZOSP RP w Radomiu dh Paweł Tuzinek, który przywitał wszystkich zebranych, którzy odpowiedzieli na zaproszenie, podziękował gościom za wsparcie i pomoc we wspólnych inicjatywach oraz skierował ciepłe słowa pod adresem druhów strażaków, którzy pełnią ważną w społeczeństwie. Ciepło przywitał Druhów seniorów będących na spotkaniu.

Następnie ks. Julian Sobczyk pobłogosławił opłatek, nastąpiła również wspólna modlitwa i odśpiewanie kolędy “Wśród nocnej ciszy”. Ks. Julian Sobczyk złożył życzenia świąteczne wszystkim zebranym. Słowa uznania oraz życzenia świąteczne wyrazili również zaproszenie goście. W następnej kolejności Prezes Paweł Tuzinek rozdał opłatek zebranym druhnom i druhom oraz gościom, aby wszyscy mogli złożyć sobie życzenia na zbliżające się święta oraz przełamać się opłatkiem.

Całe spotkanie przebiegało w miłej, świątecznej oraz rodzinnej atmosferze.