Włączenie OSP w KSRG

Strażacy z jednostek OSP Słupica gm. Jedlnia Letnisko i OSP Odechów gm. Skaryszew mają powody do dumy. Zostali bowiem włączeni w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Dla druhów oznacza to nie tylko zaszczyt, lecz również spore wyzwanie. Przede wszystkim muszą być w ciągłej gotowości, dostępni do wyjazdu przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 w roku. Jest to bardzo duże wyróżnienie ale poprzedzone wielomiesięcznym przygotowaniem druhów, którzy aby spełnić ustawowe warunki podnosili swoje wyszkolenie i kwalifikacje pożarnicze.

Na strażakach będzie teraz ciążyła również o wiele większa odpowiedzialność. To właśnie oni będą stanowić główne wsparcie dla Państwowej Straży Pożarnej, w większości działań ratowniczych. W przypadku zdarzeń mniejszej rangi, będą je mogli wykonywać również samodzielnie. To oznacza o wiele więcej interwencji niż dotychczas, w trakcie których nie mogą zawieść powierzonego im zaufania.

Krajowy System ratowniczo – Gaśniczy zaczął funkcjonować w Polsce w 1995 roku. Celem jego utworzenia była ochrona życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez: walkę z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo techniczne, chemiczne i od 1997 roku również poprzez ratownictwo ekologiczne i medyczne. Podstawowym założeniem w budowie systemu, było stworzenie jednolitego i spójnego układu, skupiającego powiązane ze sobą różne podmioty ratownicze, tak aby można było podjąć skutecznie każde działanie ratownicze.

W imieniu Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu mam zaszczyt przekazać serdeczne gratulacje Zarządom OSP w Słupicy i Odechowie z okazji wprowadzenia jednostek do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego.
Jestem przekonany, że dzięki temu Jednostki będą mogły służyć nie tylko mieszkańcom Gmin, ale także potrzebującym na terenie całego powiatu.

Życzę wielu sukcesów w działalności Ochotniczej Straży Pożarnej, a wszystkim Druhom zdrowia oraz wszelkiej satysfakcji w życiu osobistym.

Foto: OSP Słupica, OSP Odechów

Ze strażackim pozdrowieniem,
Prezes Zarządu OP ZOSP RP w Radomiu
Paweł Tuzinek