Informacje dotyczące obchodów 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości w jednostkach OSP powiatu radomskiego

 Prezesi Ochotniczych Straży Pożarnych
Druhny i Druhowie  Strażacy 

 

   W dniu 11 listopada 2018r. przypadają obchody 100 – Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Ochotnicze Straże Pożarne były zawsze patriotyczne i nakierowane na walkę o niepodległość  i suwerenność państwa polskiego.

   Setna rocznica odzyskania niepodległości to wydarzenie szczególne dla każdego Polaka również dla strażaków ochotników i zawodowych. Jej godne uczczenie należy się  pokoleniom strażaków, którzy walczyli o Niepodległą Polskę.

       Ten strażacki patriotyzm – w imię Niepodległej Polski prowadził tysiące strażaków różnymi drogami do jednego celu – wolności ojczyzny. To strażacka orkiestra z Kielc z kapelmistrzem Andrzejem Brzuchalem „Sikorskim” zaciągnęła  się do strzeleckiej formacji Józefa Piłsudskiego nazywanej potocznie orkiestrą I Brygady rozpoczynając swój zbrojny szlak od 1914 r. W dziesiątkach remiz strażackich, w zakonspirowanych tajnych spotkaniach szkolili się żołnierze Polskiej Organizacji Wojskowej w tym żołnierze strażacy.

   Na apel Bolesława Chomicza „Pod broń Druhowie”  liczne grupy strażaków lub całe jednostki zaciągały się do tworzonych Brygad Strażackich zwłaszcza do Armii Ochotniczej gen. Józefa Hallera. Wielu z nich, broniąc ojczyzny, straciło życie. Bolesny, pisany krwią jest smak wolności. Trwała tak krótko. Bolszewicka nawała jeszcze raz w 1920 roku zmusiła Polaków do heroicznej walki na śmierć  i życie. I znów opustoszały remizy, karabiny zastąpiły toporki, a pożary gasiła dorastająca młodzież  i weterani strażaccy. Tak bowiem nakazywała strażacka powinność i miłość do ojczyzny.

        Z perspektywy dzisiejszej wolnej i pięknej Polski mamy pełną świadomość i dług wdzięczności dla pokoleń, którym to zawdzięczamy. Jak godnie i powszechnie uczcić tą wspaniałą rocznicę w strażackich środowiskach ochotniczych i zawodowych? Jak przywołać do apelu poległych strażaków, którym zawdzięczamy tak wiele? Jak przekazać motto „W Jedności Siła” obecnemu i przyszłym pokoleniom strażaków zawodowych i ochotniczych? O tą jedność musimy zabiegać i ją pielęgnować, bo jest ona gwarantem silnego pożarnictwa i  gwarancją dla  bezpieczeństwa społeczeństwa, któremu służymy.

   Zorganizujmy w przededniu 11 listopada 2018 r. w każdej jednostce ochotniczej Strażacki Capstrzyk Niepodległościowy.  Ta forma uczczenia Rocznicy Odzyskania  Niepodległości ma bogatą tradycję. Była popularna i powszechna w jednostkach straży ogniowych II Rzeczpospolitej Polskiej.    To nie muszą być duże uroczystości. Wystarczy apel, spotkanie, wieczornica czy akademia np.: wg. następującego scenariusza.

                                        

                                               Strażacki  Capstrzyk  Niepodległościowy

  • Meldunek o rozpoczęciu uroczystości capstrzykowych,
  • Wystąpienie okolicznościowe,
  • Apel poległych strażaków w walkach o niepodległość,
  • Złożenie wiązanki kwiatów pod pomnikiem lub tablicą pamiątkową,
  • Część artystyczna (występy młodzieży MDP, koncerty, wspomnienia przy ognisku, spotkanie z weteranami czy też wpis do kroniki jednostki),
  • Meldunek o zakończeniu capstrzyku.

 

Ten przykładowy scenariusz może być ubogacony pomysłami zarządów OSP, lokalnych miłośników historii, organizacji współpracujących: KGW, szkoły, parafii, klubu sportowego itp. materiały pomocnicze do organizacji uroczystości znajdziemy również w przesłanym dh. Prezesom wydaniu specjalnym czasopisma „Strażak”.

                W walkach o wyzwolenie Ojczyzny w latach 1918-1920 i 1939 – 1945 oddało życie kilkadziesiąt tysięcy strażaków. Niestety, heroizm ich walki nie doczekał się kompleksowych badań naukowych i całościowego opracowania historycznego. Na nas żyjących strażakach spoczywa obowiązek opisania ich walki o Niepodległą Polskę, pielęgnowania pamięci oraz kształtowania patriotycznych postaw w następnych pokoleniach strażaków. Ponownie zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie na mój adres  asstraz@interia.pl wszelkich informacji o poległych strażakach z jednostki OSP.

 Prezentacja pt: “Rola strażaków w Odzyskaniu Niepodległosci”

                                                                                         Z poważaniem,

                                                                                                                                                   Członek Komisji  Historycznej
Zarządu Głównego Związku OSP RP
w   Warszawie
st.bryg. w st. spocz. dh Andrzej Szczych