IV Powiatowe Zawody Pożarnicze Jednostek OSP z Zakresu Ratownictwa Medycznego

IV Powiatowe Zawody Pożarnicze Jednostek OSP z Zakresu Ratownictwa Medycznego odbyły się 7 października 2018 roku na terenie Zalewu Jagodno gm. Przytyk. Organizatorami zawodów byli Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Radomiu oraz Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu. Patronat Honorowy nad zawodami objął Starosta Radomski.

Zawody rozpoczęły się o godzinie 11.00. Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Radomiu st. bryg Sławomir Podsiadły oraz Prezes Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Radomiu dh Paweł Tuzinek przywitali wszystkich zawodników i życzyli im powodzenia.

Do zawodów zostało zgłoszone 6 drużyn, niestety 2 drużyny nie dotarły na miejsce zawodów. W zawodach uczestniczyły drużyny z: OSP Kowala, OSP Cerekiew, OSP Skaryszew, OSP Wierzbica. Drużyny startowały wg. wylosowanej wcześniej kolejności. Na pierwszy rzut poszła drużyna z OSP Cerekiew, która broniła tytułu. Następnie OSP Wierzbica i kolejno OSP Kowala, OSP Skaryszew.

Każda z drużyn miała do pokonania 3 konkurencje. Na początek drużyny musiały wykonać rzut rzutką do wyznaczonego celu oraz wyciągnąć osobę tonącą z zalewu i udzielić poszkodowanej osobie pomocy przedmedycznej. Podczas drugiej konkurencji była symulacja wypadku drogowego z udziałem poszkodowanego i udzielenie mu pierwszej pomocy przedmedycznej. Ostatnia, trzecia scenka polegała na postępowaniu podczas użycia defibrylatora AED. Nad wszystkimi konkurencjami czuwali sędziowie. O wygranych w zawodach decydował czas i precyzja wykonania zadania.

Po krótkiej przerwie, podczas których liczone były punkty, zostały ogłoszone wyniki.

  • I miejsce zajęła drużyna z OSP Skaryszew,
  • II miejsce zajęła drużyna z OSP Wierzbica,
  • III miejsce zajęła drużyna z OSP Kowala,
  • IV miejsce zajęła drużyna z OSP Cerekiew.

Nagrody zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Radomiu oraz Mazowiecki Urząd Marszałkowski. Wręczenia dokonali Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Radomiu st. bryg Sławomir Podsiadły, Prezes Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Radomiu dh Paweł Tuzinek oraz Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Mazowieckiego Bożenna Pacholczak.

Dziękujemy Wójtowi Gminy Przytyk Panu Dariuszowi Wołczyńskiemu oraz Druhom z Gminy Przytyk pod dowództwem Wojciecha Wrzeciona za pomoc przy organizacji zawodów.

Jak podkreślali wszyscy uczestnicy było to niezwykłe doświadczenie. Wyniesione doświadczenie na pewno przydadzą się w pracy podczas działań ratowniczo gaśniczych.

Wszystkim drużynom gratulujemy i dziękujemy za zaangażowanie!