I Powiatowy Konkurs Fotograficzny “Nasza Straż Pożarna” 2018

I Powiatowy Konkurs Fotograficzny “Nasza Straż Pożarna” organizowany był w trzech kategoriach tematycznych:

  • Kategoria A – Działania ratowniczo-gaśnicze PSP i OSP;
  • Kategoria B – Ćwiczenia PSP i OSP;
  • Kategoria C – Działalność OSP.

Każdy uczestnik konkursu mógł zgłosić max. trzy fotografię.

Jury pod przewodnictwem dh Pawła Tuzinka – Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego w Radomiu, dokonało ocenę nadesłanych prac. Ze względu na zbyt niską jakoś wielu nadesłanych zdjęć, Jury wyłoniło tylko dwóch uczestników do nagrody.

Laureatem nagrody głównej został dh Arkadiusz Kwandrans z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 w Radomiu, który przesłał prace pt.: „Taniec w ogniu” – kat. A, „W gotowości”- kat. B, „Sypiemy”- kat. A.

Drugie miejsce zostało przyznane dh Ewelinie Rapczyńskiej z OSP Iłża za zdjęcia: “Ćwiczenia z zakresu ratownictwa technicznego” – kat. B, “Pożar traw” – kat. A, “Pokaz z taktyki zwalczania pożaru budynku” – kat. B.

Gratulujemy zwycięzcom 🙂

Podsumowanie oraz wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się 5 października 2018 roku. O miejscu i godzinie  podsumowania, zwycięzcy zostaną poinformowani drogą elektroniczną.

Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i spróbowali swoich sił w konkursie.

Zwycięskie zdjęcia 🙂