Informacje nt. IV Powiatowych Zawodów Pożarniczych Jednostek OSP z zakresu ratownictwa medycznego

IV Powiatowe Zawody Pożarnicze Jednostek OSP z zakresu ratownictwa medycznego odbędą się 7 października 2018 roku w gminie Przytyk na terenie Zalewu Jagodno. Zbiórka startujących drużyn będzie o godzinie 11.00.

Ponadto w dniu 4 października 2018 roku odbędzie się w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Radomiu  odprawa z kierownikami drużyn uczestniczących w zawodach.

Poniżej znajdują się do pobrania: pismo Komendanta Miejskiego PSP w Radomiu dot. zawodów, regulamin zawodów oraz karta zgłoszeń do uzupełnienia, którą należy dostarczyć 4 października 2018 roku, w dniu odprawy z kierownikami.

Pismo Komendanta ws. zawodów

REGULAMIN Zawodów OSP Ratownictwo medyczne

KARTA ZGŁOSZENIA zawody rat. medycznego 2018