Terminy szkoleń w II półroczu 2018 roku

Planowane szkolenia w 2018 roku

Lp. Rodzaj szkolenia Data szkolenia – rozpoczęcie
1

2

szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP 2018-09-29

2018-10-06

3 szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego Wg. potrzeb
4 szkolenie kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego Wg. potrzeb
5 szkolenie kierujących działaniem ratowniczym (dowódców OSP) 2018-11-10
6 szkolenie naczelników OSP październik/ listopad
7 szkolenie z zakresu współpracy z LPR wg. terminów KW