VIII Powiatowy Przegląd Kronik OSP powiatu radomskiego

18 sierpnia w Muzeum Pożarnictwa przy OSP w Dąbrówce Podłężnej, w gminie Zakrzew, odbył się VIII Powiatowy Przegląd Kronik OSP powiatu radomskiego organizowany w ramach XXV Ogólnopolskiego Konkursu Kronik. Z pośród 34 kronik prowadzonych przez Jednostki OSP w powiecie, do oceny zostało zgłoszone pięć kronik: OSP Cerekiew, OSP Gózd, OSP Dąbrówka Podłężna, OSP Pionki, OSP Skaryszew. Wszystkich przybyłych na Przegląd Kronik przywitał Prezes ZOP ZOSP RP w Radomiu dh Paweł Tuzinek oraz podziękował za obecność i podjęcie trudu pracy dokumentując dzieje OSP. Następnie krótki referat na temat Roli Straży Pożarnej w odzyskanie Niepodległości przez Polskę wygłosił Prezes Honorowy ZOP ZOSP RP w Radomiu dh Andrzej Szczych. Obecni również byli Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Pan Rafał Rajkowski, Starosta Radomski Pan Mirosław Ślifirczyk oraz gospodarz Wójt Gminy Zakrzew Pan Sławomir Białkowski.

Miano kroniki wzorowej zdobyła Kronika OSP Pionki prowadzona przez druha Ryszarda Miękusa. W podziękowaniu za pracę kronikarską wszystkim uczestnikom zostały wręczone statuetki i upominki. Wręczenia dokonali Prezes Paweł Tuzinek, Wicemarszałek Rafał Rajkowski, Starosta Radomski Mirosław Ślifirczyk, Wójt Sławomir Białkowski oraz Prezes Honorowy Andrzej Szczych. Nagrody zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Radomiu oraz Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu.

Dziękujemy Zarządowi Gminnemu ZOSP RP w Zakrzewie oraz OSP Dąbrówka Podłężna za pomoc przy organizacji Przeglądu Kronik, zaś gminie Zakrzew na ręce Pana Wójta dziękujemy za przygotowanie poczęstunku dla uczestników.

Autor zdjęć: Agata Tkaczyk