Uroczystość 70-lecia OSP w Kowali oraz 50-lecia OSP w Rudzie Małej

W dniu 27 maja 2018 roku odbyły się uroczystość 70-lecia OSP w Kowali oraz 50-lecia OSP w Rudzie Małej. Uroczystość rozpoczęła się uroczystą mszą świętą, którą celebrował ks. kan. Jan Podsiadło Kapelan Strażaków Gminy Kowala, w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Wojciecha w Kowali.

Po zakończeniu mszy świętej Strażacy przemaszerowali pod Urząd Gminy w Kowali. Część oficjalną rozpoczęło odegranie hymnu państwowego oraz podniesienie flagi państwowej. Jubileusz to doskonała okazja do wręczenia medali “Za Zasługi dla Pożarnictwa”. Odznaczeni zostali najbardziej zasłużeni druhowie-strażacy. Odznaczenia zostały wręczone przez Komendanta Miejskiego PSP st. bryg. Sławomira Podsiadło w asyście prezesa ZOP w Radomiu dh Pawła Tuzinka.  Wójt Gminy Kowala wraz z Zarządem Oddziału Gminnego wręczył pamiątkowe statuetki osobom zaproszonym. Po zakończeniu wręczania statuetek głos zabrał dh Mirosław Ślifirczyk – Starosta Powiatu Radomskiego, który wyróżnił jednostki OSP w Kowali i OSP w Rudzie Małej wręczając Prezesom jednostek pamiątkowe statuetki. Następnie przemawiał Komendant Miejski PSP w Radomiu Sławomir Podsiadły, wręczając podziękowania, po nim zabrał głos Wójt Gminy Kowala Tadeusz Osiński, a następnie dh Paweł Tuzinek Prezes ZOP OSP RP w Radomiu, który również wręczył podziękowania dla w/w jednostek.