Powiatowy Dzień Strażaka 2018

W dniu 18 maja 2018 roku odbyły się obchody Powiatowego Dnia Strażaka. Obchody zainaugurowała uroczysta msza święta w Kościele Garnizonowym pod przewodnictwem biskupa Piotra Turzyńskiego, w czasie której modlono się za zmarłych oraz o bezpieczeństwo czynnych zawodowo strażaków. Po mszy nastąpił przemarsz pododdziałów pod Komendę Miejską PSP w Radomiu, gdzie odbył się uroczysty apel. W skład pododdziałów weszły m. in. poczty sztandarowe, kompania honorowa OSP i PSP oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta MODERATO z Przytyka.
W uroczystościach udział wzięli strażacy Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej z Radomia i powiatu radomskiego, przedstawiciele władz samorządowych, służby mundurowe, przedstawiciele jednostek, które współpracują ze Strażą Pożarną oraz weterani służby strażackiej.
Wręczone zostały odznaczenia oraz awanse na wyższe stopnie służbowe. Szczególnym elementem uroczystości było wręczenie najwyższych odznaczeń państwowych i związkowych. Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczony został Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu dh Paweł Tuzinek, odznaczenie w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczył Wicewojewoda Mazowiecki pan Sylwester Dąbrowski. Złotym Znakiem Związku odznaczona została dh Maryla Grosiak z OSP Pionki, Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza odznaczony został dh Władysław Kostrzewa z OSP Krzyżanowice. Medal Pamiątkowy “Pro Masovia z rąk dh Zbigniewa Gołąbka otrzymali: po. Komendanta Miejskiego PSP w Radomiu st.bryg. Sławomir Podsiadły i Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu dh Paweł Tuzinek. Awanse na wyższe stopnie służbowe z rąk Zastępcy Mazowieckiego Komendanta PSP w Warszawie st.bryg. Mirosława Jasztala otrzymało 65 strażaków, a odznaczonych zostało 46 strażaków Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej.
Prezes Zarządu w słowach skierowanych do strażaków mówił o tym, że obchody Dnia Strażaka to szczególny dzień, a w tym roku dodatkowo bo obchodzący w roku jubileuszowym, w roku 100-lecia odzyskania niepodległości.
Zwracając się do odznaczonych Druhów podkreślił, że osoby te są przykładem patriotyzmu a dziś zostali uhonorowani najwyższymi odznaczeniami związkowymi. Są to ludzie, którzy od pół wieku związani są z Ruchem Strażackim, pełniąc różne funkcje dawali świadectwo swojego patriotyzmu. Dziś są autorytetem i wzorem do naśladowania dla wielu młodych ludzi. Druh Prezes Paweł Tuzinek podziękował im za to, że potrafią wskazać drogę młodym pokoleniom, zaś do młodych Druhów skierował podziękowania za to, że potrafią z tego doświadczenia, z tej wyznaczonej drogi  korzystać. Po uroczystym apelu wszyscy razem zjedli strażacką grochówkę.

« 1 z 2 »