Jubileusz 55-lecia OSP Kłonówek

W dniu 3 maja 2018 Ochotnicza Straż Pożarna w Kłonówku obchodziła 55-lecie istnienia jednostki oraz otwarcie strażnicy po remoncie. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski w Kłonówku. Po mszy nastąpił przemarsz pododdziałów i pocztów sztandarowych na miejsce jubileuszu. Część oficjalna rozpoczęła się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości i podniesienia flagi państwowej. Podczas obchodów, 55-lecia OSP Kłonówek, Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP dh Paweł Tuzinek wraz z Wójtem Gminy Gózd Pawłem Dziewitem wręczył statuetki dla zasłużonych działaczy OSP.  W trakcie uroczystości została poświęcona nowo rozbudowana strażnica.  W obchodach 55-lecia OSP Kłonówek  udział wzięli m.in: Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP dh Paweł Tuzinek, Radni Powiatu Radomskiego: Ewa Tkaczyk i Adam Siczek, przedstawiciele KM PSP w Radomiu: p.o. Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Radomiu bryg. Andrzej Mróz, Naczelnik Wydziału Operacyjnego KM PSP bryg. Robert Prokop i Dowódca JRG 2 w Radomiu bryg. Marcin Ziomek, Wójt Gminy Gózd Paweł Dziewit wraz z Radnymi Gminnymi i pracownikami Gminy.