Komunikat dotyczący wydania książki

W związku z planowanym terminem wydania okolicznościowego materiału z okazji obchodów rocznicy 100-lecia odzyskania Niepodległości Polski, uprzejmie proszę Druhów o pomoc przy realizacji w/w przedsięwzięcia.

W listopadzie 2018 roku przypada rocznica 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Ochotnicze Straże Pożarne były zawsze patriotyczne i na kierunkowane na walkę o niepodległość państwa polskiego. Uczestniczyli w I wojnie światowej, zbrojnie walczyli o odzyskanie niepodległości w 1918 roku. Walczyli w Legionach Piłsudskiego w Oddziałach Polskiej Organizacji Wojskowej (POW). W odpowiedzi na apel „Związku Floriańskiego” aktywnie walczyli w wojnie bolszewickiej 1920 roku. Podejmowali walkę licznie wstępując w szeregi armii gen. Józefa Hallera.

Po wprowadzeniu powszechnej mobilizacji 23 sierpnia 1939 roku, wielu strażaków znalazło się w Wojsku Polskim, zwłaszcza w 72 pułku piechoty stacjonującym w Radomiu będącymi częścią 28 Dywizjonu Piechoty. Stanęli do walki 1 września 1939 roku z agresorem niemieckim. W czasach straszliwego terroru okupacji faszystowskiej podjęli walkę na śmierć i życie. Walczyli na ruchu oporu, w partyzantce, ZWZ, AK, BCh, AL., GL. Wielu walczyło w siłach zbrojnych na zachodzie oraz w siłach zbrojnych I i II armii Wojska Polskiego kończąc swój szlak bojowy na gruzach zdobytego Berlina.

Czas biegnie strasznie szybko nie możemy pozwolić, aby zatarła się pamięć o walce i ofierze krwi polskich strażaków synów i córek ziemi radomskiej.

Zwracamy się zatem, z gorącą prośbą, o przesłanie niżej wymienionych informacji z jednostek OSP działających w latach 1904-1945 i pozostałych:

  1. Udziału strażaków OSP w I Wojnie Światowej ( strażacy polegli w działaniach wojennych, zesłanych na katorgę, represjonowani),
  2. Działalność i udział strażaków OSP w walkach o odzyskanie niepodległości 1918 ( rozbrajanie posterunków okupacyjnych walka zbrojna z wojskiem okupacyjnym, organizowanie władzy cywilnej, pełnienie obowiązków milicji obywatelskiej do czasów ustanowienia władzy)
  3. Udział strażaków w przygotowaniach wojennych 1938-1939 (mobilizacja do wojska, prace na rzecz obronności, zbiórki pieniężne na doposażenie armii)
  4. Zniszczenia wojenne ( naloty, przejście frontu, pożary, działania straży)
  5. Ruch oporu w jednostkach OSP ( działalność konspiracyjna, udział w walkach partyzanckich, działalność sabotażowa, konspiracja strażaków)
  6. Wykaz członków OSP, którzy stracili życie w okresie 1939-1945 ( polegli w Kampanii wrześniowej, walkach partyzanckich, zginęli w więzieniach gestapo, obozach koncentracyjnych, zostali wywiezieni do Niemiec, zostali rozstrzelani przez okupanta)

Wg wzoru:         Jan Kowalski

                               Naczelnik OSP w Zielonce

                               Zginął w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu

                               Za udział w ruchu oporu

W/w informację należy przekazać do dnia 30 czerwca 2018 roku na adres e-mail: andrzejszczych@wp.pl Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: Prezes Honorowy dh Andrzej Szczych tel. 600 052 125.