Informacja o dofinansowaniu dla OSP

Informujemy, że Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP dokonało rozdziału środków finansowych pochodzących ze składek firm ubezpieczeniowych, przeznaczonych na dofinansowanie do zakupu umundurowania i wyposażenia osobistego dla OSP.

Oddział Wojewódzki ZOSP RP woj. mazowieckiego przeznacza środki na dopłaty dla OSP do mundurów, kurtek i ubrań koszarowych. Kwota dla powiatu wynosi 6.300 zł. Pierwszeństwo w otrzymaniu dofinansowania mają Ochotnicze Straże Pożarne obchodzące w 2018 r. jubileusze. Aby otrzymać dofinansowanie konieczne jest złożenie przez OSP wniosku na dofinansowanie wraz z załącznikiem. Wypełnione, podpisane i zaopiniowane wnioski, należy złożyć do Biura OW ZOSP RP w Warszawie w terminie do dnia 25 kwietnia br. Więcej informacji udziela Prezes Zarządu dh Paweł Tuzinek.

Wniosek o dotację

Załącznik nr 1 do wniosku