Eliminacje Powiatowe OTWP – 2018

17 marca o godzinie 9.45 w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym im. red. A. Zalewskiego w Jedlni-Letnisko rozpoczęły się eliminacje do XLI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej dla uczniów i młodzieży z terenu powiatu radomskiego oraz miasta Radom.

Głównym organizatorem turnieju był Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu. Turniej Wiedzy Pożarniczej jest jedyną, konsekwentnie prowadzoną akcją prewencyjno-edukacyjną w zakresie bezpieczeństwa na terenie całego kraju adresowaną do dzieci i młodzieży. To również naturalny sposób na promowanie wśród nich zawodu strażaka-ratownika oraz postaw prospołecznych.

W zadaniu tym, oprócz strażaków Ochotników, bardzo aktywnie uczestniczą także strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu, którzy są współorganizatorami tego przedsięwzięcia. Współorganizatorami była również Gmina Jedlnia-Letnisko. Patronat honorowy objęli: Starosta Radomski, Prezydent Miasta Radom oraz Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

Uroczystego otwarcia oraz powitania wszystkich uczestników i ich opiekunów oraz gości dokonał Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu dh Paweł Tuzinek. Wśród gości zaproszonych byli: bryg. Andrzej Mróz p.o. Komendant Miejski PSP w Radomiu, Teresa Bartosiewicz – Przewodnicząca Rady Powiatu Radomskiego, Piotr Kacprzak – Zastępca Dyrektora RDLP w Radomiu ds. Gospodarki Leśnej, Piotr Leśnowolski – Wójt Gminy Jedlnia-Letnisko, Paweł Dziewit – Wójt Gminy Gózd, Zdzisław Dulias – Wójt Gminy Wierzbica, Marek Łuszczek – Zastępca Burmistrza Iłży oraz Prezesi Gminni i Miejsko-Gminni z terenu powiatu radomskiego. Nad prawidłowym przebiegiem Eliminacji czuwała komisja w składzie: Przewodniczący Komisji – bryg. Robert Muszyński oraz członkowie bryg. Robert Prokop, mł. bryg. Leszek Śliwka, mł. kpt. Dominik Szymczyk, dh Jerzy Garczyński, Pan Karol Podsiadło.

W turnieju uczestniczyło łącznie 67 uczniów rywalizujących w 3 grupach:

 • grupa I: szkoły podstawowe – 28
 • grupa II: szkoły gimnazjalne oraz szkoły podstawowe klasy VII-VIII – 25
 • grupa III: szkoły ponadgimnazjalne – 14

W trakcie eliminacji ogłoszony został konkurs na najlepszą pracę plastyczną z Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy Pożarom”. W czasie, kiedy uczestnicy pisali test wiedzy, opiekunowie oraz goście mieli możliwość uczestniczyć w prelekcji na temat bezpieczeństwa przeprowadzonej przez st. kpt. Łukasza Szymańskiego. Następnie odbył się pokaz pierwszej pomocy, który zaprezentowali druhowie z OSP Jedlnia-Letnisko. Kolejnym punktem programu była druga – ustna część eliminacji OTWP, do której kwalifikowało się po 3 uczestników z każdej grupy wiekowej, którzy najlepiej napisali test pisemny.

W dalszej kolejności odbyły się przemówienia zaproszonych gości. Głos zabrali m.in.: bryg. Andrzej Mróz p.o. Komendant Miejski PSP w Radomiu, Teresa Bartosiewicz – Przewodnicząca Rady Powiatu Radomskiego oraz Piotr Kacprzak – Zastępca Dyrektora RDLP w Radomiu.

Ostaniem punktem programu i najbardziej wyczekiwanym przez wszystkich było wręczenie nagród zwycięzcom Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy Pożarom” oraz laureatom eliminacji powiatowych OTWP.

Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy Pożarom”

 I GRUPA – SZKOŁA PODSTAWOWA

I miejsce Natalia Górnicka, Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Radomiu

II miejsce – Amelia Potocka, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Pionkach

III miejsce – Jan Radomski, Publiczna Szkoła Podstawowa we Wrzosie

Wyróżnienia:

 1. Luiza Lament, Publiczna Szkoła Podstawowa we Wrzosie

 II GRUPA – PUBLICZNE GIMNAZJUM

Nagrody:

I miejsce – Praca Zbiorowa (Ewelina Kalbarczyk, Krystian Lis, Piotr Kozłowski, Krystian Mazanek), Szkoła Specjalna w Zespole Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach

II miejsce – Żaneta Matejek, Publiczna Szkoła Podstawowa w Podgórze

III miejsce – Katarzyna Fabiszewska, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Radomiu

Wyróżnienia:

 1. Julia Sobol, Publiczna Szkoła Podstawowa w Suskowoli
 2. Praca Zbiorowa (Wiktoria Płaza, Mateusz Kozłowski, Wiktor Rękosiewcz), Szkoła Specjalna w Zespole Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach

 III GRUPA – SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

Nagrody:

I miejsce – Malwina Obarska, CKZiU w Pionkach

II miejsce – Wiktoria Filipiak, Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Radomiu

III miejsce – Monika Kamińska, CKZiU w Pionkach

Wyróżnienia:

 1. Judyta Chmura, Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Radomiu
 2. Weronika Kiraga, CKZiU w Pionkach

Klasyfikacja laureatów eliminacji OTWP przedstawiała się następująco:

I grupa

 1. Szymon Marczak – Publiczna Szkoła Podstawowa w Suskowoli
 2. Weronika Woźniak – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Owadowie
 3. Miłosz Derlecki – PSP im. Kornela Makuszyńskiego we Wrzeszczowie

II grupa

 1. Aleksandra Siczek – Publiczna Szkoła Podstawowa w Jedlni
 2. Patryk Pucuła – Publiczna Szkoła Podstawowa w Wolanowie
 3. Wiktor Żaczek – PG im. Biskupa Jana Chrapka w Jastrzębi

III grupa

 1. Dominika Jaroszek – Liceum Ogólnokształcące w Pionkach
 2. Kacper Domagała – OSP Makowiec
 3. Arkadiusz Janas – OSP Makowiec

Nagrody ufundowali: Starostwo Powiatowe w Radomiu, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Miasto Radom, Gmina Jedlnia Letnisko, KW PSP w Warszawie. Odblaski dla uczestników przekazał Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego dh Rafał Rajkowski. Gadżety reklamowe ufundowała Firma MGębski z Parznic.

Nagrody Laureatom wręczał Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu dh Paweł Tuzinek wraz z zaproszonymi gośćmi.

Organizatorzy zapewnili również drobne upominki i dyplomy dla wszystkich uczestników, jak również ciepły posiłek.

Gratulujemy laureatom, a zwycięzcom życzymy powodzenia na eliminacjach wojewódzkich.

Pragniemy również wyrazić naszą wielką wdzięczność instytucjom i darczyńcom, którzy wspierają naszą szczytną ideę upowszechniania zasad bezpiecznego postępowania w życiu codziennym, jak i w przyszłej karierze zawodowej naszych najmłodszych członków społeczności. Dziękuję gospodarzom Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych za olbrzymia pomoc i przychylność w celu realizacji przedsięwzięcia. Dziękujemy Panu Staroście Radomskiemu, Radzie Powiatu, Panu Prezydentowi Miasta Radomia, Dyrektorowi RDLP w Radomiu, Nadleśniczemu Radomskiemu, Komendantowi Miejskiemu PSP w Radomiu i Wójtowi Gminy Jedlnia Letnisko za ufundowanie nagród.

Foto: KM PSP w Radomiu – st. kpt. Łukasz Szymański oraz OSP Gózd – dh Agata Tkaczyk

« 1 z 2 »