Pożegnanie śp. dh Mariana Kuderskiego

Brać Strażacka OSP i PSP, Weterani Służby Pożarniczej i przedstawiciele władz i młodzieży regionu radomskiego pożegnali w Radomiu w dniu 3 marca 2018 roku śp. druha mgr. inż. Mariana Kuderskiego Prezesa Honorowego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP, długoletniego Prezesa ZW ZOSP RP byłego woj. radomskiego, współtwórcę Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. “Młodzież Zapobiega Pożarom”, wieloletniego społecznika m. Radomia i regionu radomskiego.
Przy trumnie zmarłego prezesa Wartę Honorową zaciągnęli funkcyjni strażacy Związku OSP RP oraz młodzież zrzeszona w Związku Strzeleckim “STRZELEC” OSW JS 1005 im. płk. Dionizego Czachowskiego w Lipsku. Zmarłego po mszy pogrzebowej odprawionej w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego w Radomiu; pożegnali dh Zbigniew Gołąbek, bryg. Tomasz Krzyczowski i mgr. inż. Tadeusz Derlatka były wicewojewoda radomski.
Bryg. Tomasz Krzyczkowski w imieniu Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Bogdana Łasicy, Komendantów miejskich, powiatowych PSP, byłych komendantów wojewódzkich, rejonowych, miejskich, powiatowych, weteranów służby pożarniczej oraz wszystkich funkcyjnych ochotniczych straży pożarnych, Prezesów oddziałów powiatowych i gminnych regionu radomskiego oraz w imieniu Federacji Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP działającej w naszym kraju pod honorowym patronatem Pana Prezydenta RP, jak również w imieniu Związku Strzeleckiego “STRZELEC” OSW Jednostki Strzeleckiej 1005 im. płk. Dionizego Czachowskiego w Lipsku pożegnał dh Mariana Kuderskiego słowami Stefana Żeromskiego:

“Żyć to działać, to rozlewać po świecie talent, uczucie, wolę, to w czasie teraźniejszym pomagać pokoleniom przyszłym”.

Śp. Marian Kuderski wśród wielu inicjatyw, którymi się zajmował była działalność z młodzieżą i organizowanie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Radomiu i regionie radomskim. Bardzo ważnym zadaniem było zorganizowanie pierwszego Muzeum martyrologii i tradycji pożarnictwa ziemi radomskiej, w którym udokumentowano rozstrzelanych 30 strażaków i członków służby pomocniczej przez Niemców w dniu 7 lipca 1944 roku pod murem cmentarnym w Radomiu.
Śp. Marian Kuderski będąc najpierw Wiceprezesem Zarządu Wojewódzkiego ZOSP a następnie prezesem ZW ZOSP RP, uczestniczył w wielu uroczystościach strażackich i państwowych w naszym regionie, na których wręczał sztandary i dekorował strażaków odznaczeniami. Uczestniczył w organizacji przeglądów strażackich orkiestr i konkursów plastycznych, ale jedną z największych zasług była organizacja Radomskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej w 1970 roku, która rozpowszechniła się na cały kraj i obecnie funkcjonuje pod nazwą Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pt. “Młodzież Zapobiega Pożarom”. W roku bieżącym trwa 41 edycja konkursu w naszym kraju. Był organizatorem IV pielgrzymki Papieża Jana Pawła II do Radomia. Śp. Marian Kuderski wspierał urząd wojewody radomskiego dr. Jana Rajczaka i ówczesnych wicewojewodów w organizacji pielgrzymki, a strażacy ochotnicy wspierali służbę kościelną, policję i strażaków zawodowych w zachowaniu porządku na lotnisku i ulicach Radomia w dniu 4 czerwca 1991r.
Śp. Druh Marian w 1995r. stanął na czele społecznego komitetu budowy strażackiego pomnika i fundacji sztandarów dla KW PSP, ZW ZOSP RP i KR PSP. Pomnik postawiono z ofiar strażackich i ludzi dobrej woli, w dniu 15 czerwca 1996r. został uroczyście odsłonięty i poświęcony przy ul. Traugutta na cokole pomnika. “W hołdzie poległym strażakom i tym, którzy zginęli w akcjach ratowniczo-gaśniczych”, znajduje się Orzeł, a pod nim napis BÓG-HONOR-OJCZYZNA są to wartości nieprzemijające i ponadczasowe.

Żegnamy Cię druhu Prezesie i wierzymy, że nasz dobry Bóg za wstawiennictwem naszego patrona Św. Floriana przyjmie Cię do swojej chwały, spoczywaj w pokoju wiecznym. Cześć Twojej Pamięci!

Przyjaciele i Strażacy regionu radomskiego

Foto: OSP Lipsko