Komunikat ws. eliminacji powiatowych OTWP

Oddział Powiatowy Związku OSP RP w Radomiu, we współpracy z Komendą Miejska PSP w Radomiu, Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Radomiu oraz Kuratorium Oświaty Delegatura w Radomiu zgodnie z wieloletnią tradycją organizuje pod patronatem Starosty Radomskiego i Prezydenta Miasta Radomia eliminacje powiatowe do XLI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt: „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Eliminacje powiatowe OTWP organizowane są zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie internetowej Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu www.zosp.radom.pl w zakładce Druki do pobrania-> OTWP wraz z kartą zgłoszenia.

W eliminacjach uczestniczy młodzież w trzech grupach wiekowych:

  • I grupa: uczniowie szkół podstawowych klas I – VI;
  • II grupa: uczniowie szkół podstawowych klas VII-VIII oraz gimnazjum klas II i III;
  • III grupa: uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

Eliminacje miejskie dla wszystkich szkół z miasta Radom przeprowadza Zarząd OSP Miasta Radom, z których do dalszego etapu, czyli eliminacji powiatowych, przechodzi po 3 osoby z każdej grupy wiekowej.

Eliminacje gminne/miejsko-gminne dla wszystkich szkół z terenu Gmin powiatu radomskiego przeprowadzają Zarządy Gminne/Miejsko-Gminne ZOSP RP, z których do dalszego etapu, czyli eliminacji powiatowych, przechodzi po 3 osoby z każdej grupy wiekowej.

Zgłoszenia uczestników do eliminacji powiatowych należy przesłać w terminie do dnia 10 marca 2018 roku na adres Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu ul. Traugutta 57 lub na e-mail: kontakt@zosp.radom.pl. Karta zgłoszeń powinna być wypełniona drukowanymi literami bądź na komputerze.

Podobnie jak w latach poprzednich eliminacjom powiatowym OTWP towarzyszyć będzie Konkurs Plastyczny pt. „Zapobiegamy Pożarom” rozstrzygany w trzech analogicznych grupach wiekowych. Konkursowe prace, w dowolnej technice, opisane na odwrocie (metryczka do pobrania, którą należy umieścić na rewersie pracy znajduje się w zakładce Druki do pobrania-> OTWP) należy dostarczyć osobiście lub przez pocztę do sekretariatu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu przy ul. Traugutta 57 w terminie do 1 marca 2018 roku. Prace powinny zostać wykonane samodzielnie przez uczestnika. Prace wykonane przez kilka osób lub przy pomocy innych osób oraz prace niezgodne z tematem nie będą oceniane.

Eliminacje powiatowe OTWP odbędą się 17 marca 2018 roku w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym im.red. A. Zalewskiego w Jedlni-Letnisko. Rejestracja uczestników eliminacji odbywać się będzie do godz. 930, a rozpoczęcie eliminacji pisemnych nastąpi o godz. 1000.

W sprawach organizacyjnych dotyczących Konkursów dodatkowych informacji udziela Biuro Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Radomiu dh Agata Tkaczyk tel. 605316901 lub Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Radomiu dh Paweł Tuzinek tel. 513138275, adres e-mail: kontakt@zosp.radom.pl.