Komunikat ws. Zebrań Sprawozdawczych oraz wprowadzania danych do systemu: Raport OSP

Szanowni Druhny i Druhowie,

Jesteśmy w trakcie kampanii sprawozdawczej za rok 2017 w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych. Na stronie znajdują się wzory dokumentów, które muszą wypełnić druhowie, aby w sposób zgodny z prawem przeprowadzić Walne Zebrania Sprawozdawcze w Waszych jednostkach.

Przypominam, że Walne Zebrania Sprawozdawcze w Ochotniczych Strażach Pożarnych powinny odbyć się w terminie od 1 stycznia 2018 roku do 31 marca 2018 roku.

Wskazówki do przeprowadzenia kampanii walnych zebrań sprawozdawczych OSP w 2018 r. na terenie powiatu radomskiego:  WSKAZÓWKI organizacyjno-programowe.

Druki na walne Zebranie znajdują się w zakładce “Dokumenty do pobrania”

Przypominam o obowiązku wypełniania Raportów OSP oraz informacji zbiorczej w systemie elektronicznym ZOSP RP. Każda jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, w której odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze zobowiązana jest, w terminie 14 dni od daty odbycia Walnego Zebrania, do przekazania do Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego/Gminnego ZOSP RP kompletnych dokumentów, w tym Raportu OSP oraz protokołu wraz z załącznikami.

Z kolei, Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego/Gminnego ZOSP RP zobowiązany jest do wprowadzenia Raportu OSP oraz informacji zbiorczej do Systemu Elektronicznego ZOSP RP.

Brak wprowadzenia Raportu OSP oraz informacji zbiorczej skutkuje wstrzymaniem wypłat dotacji oraz wstrzymaniem przyznawania odznaczeń ZOSP RP.

Proszę o potraktowanie sprawy jako pilnej.

Z strażackim pozdrowieniem,
Prezes Zarządu OP ZOSP RP w Radomiu
Paweł Tuzinek