Narada Prezesów i Naczelników OSP z terenu powiatu radomskiego – Jedlińsk 2018

26 stycznia 2018 roku w remizie OSP Jedlińsk odbyła się narada Prezesów i Naczelników 86 jednostek OSP z terenu powiatu radomskiego, w której uczestniczyli: p.o Komendant Miejski PSP w Radomiu st. bryg. Sławomir Podsiadły, p.o Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Radomiu bryg. Andrzej Mróz, Wójt Gminy Jedlińsk Kamil Dziewierz, Sekretarz Gminy Jedlińsk Andrzej Pawluczyk, Prezes Powiatowy ZOSP RP w Radomiu dh Paweł Tuzinek, funkcjonariusze Komendy Miejskiej PSP w Radomiu, funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji oraz przedstawiciele jednostek OSP powiatu radomskiego.

Spotkanie rozpoczął Wójt Gminy Jedlińsk Pan Kamil Dziewierz, który przywitał wszystkich zaproszonych gości oraz uczestników spotkania.

Następnie mł. insp. Jacek Mnich z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Radomiu w ramach współpracy z Zarządem Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu przedstawił wstępne założenia nowego projektu „Bezpieczna rodzina”, ukierunkowanego na poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży ale również osób dorosłych i seniorów w ruchu drogowym. Zaprosił członków Ochotniczych Straży Pożarnych do włączenia się w akcje i organizowania wraz z Policja spotkań dla lokalnych społeczności w sprawie przypomnienia zasad zachowania się na drodze oraz bezpieczeństwa na niej.

Kolejnym punktem narady była analiza statystyczna za rok 2017, analiza skuteczności prowadzonych działań ratowniczych oraz czasów operacyjnych przy zdarzeniach, stan wyszkolenia pożarniczego jednostek PSP i OSP wraz z planem szkoleń na rok 2018 przedstawiona przez bryg. Roberta Prokopa – Naczelnika Wydziału Operacyjnego. Przedstawiono plany szkoleniowe dla druhów, jak również Naczelnik poinformował, że w roku 2018 oprócz szkoleń dla strażaków, planuje zorganizować w każdej gminie ćwiczenia dla wszystkich jednostek z danej gminy oraz kontynuować rozpoczęty w styczniu cykl szkoleń z obsługi sprzętu ODO. Naczelnik, podczas wystąpienia, zwrócił również uwagę na brak aktualnych danych strażaków i sprzętu w KM PSP w Radomiu, jak również na zdjęcia umieszczane na wszelkich stronach internetowych i portalach społecznościach – należy zwracać uwagę na wstawiane zdjęcia oraz na zgodę na ich publikację.

Następnie głos zabrał st. kpt. Marcin Gierczak z Wydziału Kwatermistrzowskiego. Przedstawił informację dotyczące dofinansowania jednostek OSP w ramach dotacji przeznaczonych dla jednostek OSP włączonych do KSRG, ze środków MSWiA oraz zakupów bieżących i inwestycyjnych od 2018 roku. Zebrani na naradzie Prezesi i Naczelnicy, zostali poinformowani, że nie możliwości przyznania jednej jednostce OSP dotacji pochodzącej ze środków KSRG, jak i MSWiA. Zostały przypomniane zasady rozliczenia otrzymanych dotacji.

Ostatnim puntem spotkania było wystąpienie Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu dh Pawła Tuzinka. Prezes omówił inicjatywy, które były podejmowane przez Zarząd w roku 2017. Podziękował strażakom za ich pracę i poświęcony czas na rzecz lokalnych społeczności.  Prezes opowiedział również o roli MDP w życiu Ochotniczych Straży Pożarnych oraz o statusie prawnym jednostki OSP i rejestracji w KRS-ie. Zachęcił również zebranych do odwiedzania strony internetowej Oddziału Powiatowego, gdzie druhny i druhowie mogą odnaleźć dużo ciekawych dla siebie informacji. Ostatnim punktem wystąpienia Prezesa było przedstawienie planu pracy Zarządu na bieżący rok.

Całe spotkanie przebiegało w miłej i życzliwej atmosferze.

Serdeczne podziękowania kierujemy dla Gospodarzy OSP Jedlińsk i Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Jedlińsku za przygotowanie sali na naradę oraz dla Wójta Gminy Jedlińsk za pomoc przy realizacji przedsięwzięcia.