II Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu

W sobotę, 27 stycznia 2018 roku w hali Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Skaryszewie, odbył się już II Halowy Turniej Piłki Nożnej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych o Puchar Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego  ZOSP RP w Radomiu. Patronat honorowy nad turniejem objęli: Starosta Radomski oraz Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew.

W rozgrywkach brały udział drużyny MDP z terenu powiatu radomskiego. Do rywalizacji przystąpiło siedem zespołów MDP: Ruda Wielka, Łączany, Wierzbica, Skaryszew, Gózd, Makowiec, Zalesice.

Celem imprezy było podniesienie sprawności fizycznej członków MDP, integracja młodzieży w strukturach OSP oraz zachęcanie do regularnego uprawiania sportu. Mecze rozgrywane były w duchu zdrowej i sportowej rywalizacji. Podczas turnieju było dużo emocji, uśmiechu, radości ale również rywalizacji i współzawodnictwa.

W tym roku, w składach dwóch drużyn: MDP Gózd i MDP Skaryszew znalazły się dziewczyny, które swoim zaangażowaniem, walecznością oraz sprawnością nie ustępowały chłopakom.

W finale turnieju spotkały się drużyny z MDP Łączany i MDP Zalesice. Po zaciętym meczu, triumfatorem turnieju została MDP Łączany.

Podczas tegorocznego turnieju dwóch zawodników świętowało swoje urodziny, byli to: Dawid Pietrzyk z MDP Gózd oraz Dionizy Maj z MDP Zalesice. Prezes ZOP ZOSP RP dh Paweł Tuzniek złożył im życzenia oraz wręczył drobne upominki z okazji urodzin.

Na zakończenie turnieju wszystkie drużyny zostały  nagrodzone pucharami oraz otrzymały dyplomy. Najlepszym strzelcem został Kacper Siwiorek z MDP Zalesice a puchar dla bramkarza, za najefektywniejszą paradę, zdobył Patryk Bednarczyk z MDP Łączany. Dekoracji dokonał Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu dh Paweł Tuzinek oraz Prezes Zarządu OSP Skaryszew dh Rafał Karolak.

Klasyfikacja końcowa:

  1. MDP Łączany
  2. MDP Zalesice
  3. MDP Ruda Wielka
  4. MDP Makowiec
  5. MDP Wierzbica
  6. MDP Skaryszew
  7. MDP Gózd

Na koniec Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu dh Paweł Tuzinek podziękował wszystkim zaangażowanym w organizację i przebieg turnieju, jak również wszystkim opiekunom za czas spędzony z młodzieżą i za bardzo duży doping swoich drużyn.


Autor: Dh Agata Tkaczyk OSP Gózd