Komunikat Prezesa ws. dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego

Pomoc finansowa dla jednostek OSP na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego

W budżecie Województwa Mazowieckiego na rok 2018 zostały zaplanowane środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na zadanie polegające na udzieleniu pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowego sprzętu specjalistycznego, nowych średnich i ciężkich samochodów ratowniczo – gaśniczych ze sprzętem ratowniczo – gaśniczym zamontowanym na stałe oraz nowych lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych „OSP – 2018”, zwanego dalej OSP-2018.

Jednostki samorządu terytorialnego zainteresowane pozyskaniem pomocy finansowej na powyższy cel powinny przesłać wypełniony na specjalnie przygotowanym formularzu wniosek w terminie od 4 stycznia 2018 r. do 19 stycznia 2018 r.

Wnioski należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa lub ul. Skoczylasa 4, 03-464 Warszawa, z dopiskiem: „Wniosek OSP-2018”.

Wniosek o dofinansowanie oraz informacje dotyczące OSP-2018 dostępne będą na stronie internetowej Samorządu Województwa pod adresem: www.mazovia.pl, zakładka „Bezpieczeństwo”, podstrona „OSP” – link: https://www.mazovia.pl/bezpieczenstwo/osp/

Uwaga:

Z wnioskiem o dofinansowanie może wystąpić wyłącznie jednostka samorządu terytorialnego. Wniosek złożony przez OSP nie będzie rozpatrywany.

Ze strażackim pozdrowieniem,
Prezes Zarządu OP ZOSP RP w Radomiu
Paweł Tuzinek