Komunikat ws. kampanii sprawozdawczej w OSP

Szanowni druhny i druhowie,

Już od początku stycznia przed Nami kampania sprawozdawcza za rok 2017 w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych. Będziemy się spotykać na walnych zebraniach sprawozdawczych podsumowujących rok 2017 oraz wyznaczające plany na rok 2018. Bardzo proszę o przesłanie na adres mail: kontakt@zosp.radom.pl lub osobiste dostarczenie harmonogramu walnych zebrań w jednostkach OSP z Waszej gminy do Wydziału Operacyjnego KM PSP w Radomiu. Można również wpisać zaplanowane zebranie w kalendarz znajdujący się na stronie internetowej zosp.radom.pl. Poniżej ponadto zamieszczam link do obowiązujących druków na kampanię sprawozdawczą w OSP w 2018 roku. Bądź też można znaleźć link na stronie zosp.radom.pl w zakładce Druki do pobrania.

WZORY DRUKÓW NA KAMPANIĘ SPRAWOZDAWCZĄ W OSP W 2018 ROKU

Przypominam również o obowiązku wypełniania Raportów OSP oraz informacji zbiorczej. Każda jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, w której odbyło się walne zebranie zobowiązana jest w terminie 14 dni od daty odbycia walnego zebrania do przekazania do Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego/Gminnego ZOSP RP kompletnych dokumentów, w tym Raportu OSP oraz protokołu wraz z załącznikami.

Ze strażackim pozdrowieniem,
Prezes Zarządu OP ZOSP RP w Radomiu
Paweł Tuzinek