Egzamin kończący szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP

17.12.2017 w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej nr 3 w Radomiu odbył się  egzamin kończący szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych.
Program szkolenia obejmował 126 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych, w tym m. in.: musztrę, sprzęt pożarniczy, ratownictwo techniczne, ratownictwo związane z działaniami powodziowymi, pierwszą pomoc przedmedyczną oraz zaliczenie testów w stacjonarnej komorze dymowej ośrodka szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Pionkach. Ukończenie szkolenia jest jednym z warunków uprawniających druhów OSP do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych.
W egzaminie uczestniczyli: przedstawiciel Ośrodka Szkolenia Kadr Pożarniczych Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej PSP w Pionkach bryg. Krzysztof Jurczak, Z-ca Dowódcy JRG 3 w Radomiu mł.bryg Bartosz Musiał, przedstawiciel KM PSP w Radomiu mł.kpt. Piotr Chłopicki oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu dh Paweł Tuzinek.
Przedmiotowe szkolenie, zakończone egzaminem teoretycznym i praktycznym ukończyło 22 druhen i druhów z jednostek OSP powiatu radomskiego.
Gratulujemy 😀