Spotkanie opłatkowe Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu, Radom 2017

15.12.2017 o godzinie 15.00 w Restauracji Różany Gościniec odbyło się spotkanie opłatkowe Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu. W spotkaniu uczestniczyli druhny i druhowie z Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu i Powiatowej Komisji Rewizyjnej, Prezesi Zarządów Gminnych, Prezesi Jednostek OSP z KSRG oraz zaproszeni goście: ksiądz Krzysztof Chodowicz Powiatowy Kapelan Strażaków, Ksiądz Prałat Henryk Ćwiek  kapelan z Jedlińska, Ksiądz Grzegorz Stańczak kapelan z Jastrzębi, Ksiądz Gabriel Marciniak koordynator służb mundurowych, honorowi druhowie: dh Kazimierz Pikiewicz, dh Mieczysław Gębski, dh Bogumił Ferensztajn, dh Andrzej Szczych oraz Pani Teresa Bartosiewicz Przewodnicząca Rady Powiatu Radomskiego, Pan Piotr Kacprzak Zastępca Dyrektora  Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, Pan Jacek Jerzy Karaśkiewicz Nadleśniczy Nadleśnictwa Radom, dh Zbigniew Gołąbek Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP w Warszawie,  Pan Stanisław Musiał Przewodniczący Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa, Pani Dagmara Janas Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Razem, Pan Marek Oleszczuk Naczelnik Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego, Pan Mirosław Sienkiewicz Dyrektor Miejsko Gminnego Domu Kultury w Skaryszewie,  wójtowie i burmistrzowie: Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy w Iłży Pan Marek Łuszczek, Wójt Gminy Gózd Pan Paweł Dziewit, Wójt Gminy Jedlnia-Letnisko Pan Piotr Leśnowolski, Wójt Gminy Wolanów Pan Adam Gibała, Wójt Gminy Wierzbica Pan Zdzisław Dulias oraz z ramienia Komendy Miejskiej PSP w Radomiu: st.bryg. Sławomir Podsiadły p.o. Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Radomiu, bryg. mgr inż. Andrzej Mróz p.o. Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Radomiu, bryg. Jacek Pastuszka Dowódca JRG nr 1 w Radomiu,  bryg. Marcin Ziomek Dowódca JRG 2 w Radomiu, mł.bryg Bartosz Musiał Zastępca  Dowódcy JRG 3 w Radomiu, mł.bryg. Grzegorz Wikaliński Dowódca JRG 4 w Pionkach, bryg. Robert Prokop Naczelnik Wydziału Operacyjnego KM PSP w Radomiu, bryg. Robert Muszyński Naczelnik Wydziału Kontrolno Rozpoznawczego KM PSP w Radomiu,  st.kpt. Marcin Gierczak Z-ca Naczelnika Wydziału Kwatermistrzowskiego KM PSP w Radomiu.

Spotkanie rozpoczęło się od wspólnego zaśpiewania wraz z zespołem wokalnym z MGOK w Skaryszewie kolędy „A wczora z wieczora”. Następnie Prezes Zarządu OP ZOSP RP w Radomiu dh Paweł Tuzinek przywitał wszystkich zebranych którzy odpowiedzieli na zaproszenie, podziękował gościom za wsparcie i pomoc we wspólnych inicjatywach oraz skierował ciepłe słowa pod adresem druhów strażaków, którzy pełnią ważną w społeczeństwie. Podkreślił też, że miejsce,w którym odbywa się spotkanie wigilijne, jest nieprzypadkowe, gdyż będąc tam pomagamy naszemu partnerowi Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych RAZEM, które jest zarządcą Restauracji. Następnie złożył życzenia świąteczno-noworoczne wszystkim zebranym.

Kolejno ks. Krzysztof Chodowicz pobłogosławił opłatek, odczytał Ewangelię, złożył życzenia świąteczne oraz rozdał opłatka zebranym druhnom i druhom oraz gościom, aby wszyscy mogli złożyć sobie życzenia na zbliżające się święta oraz połamać się opłatkiem.

Całe spotkanie przebiegało w miłej, świątecznej oraz rodzinnej atmosferze.