Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego w Radomiu

15  grudnia 2017 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu. Spotkanie prowadził oraz przewodniczył dh Paweł Tuzinek Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Radomiu.

Na posiedzeniu omówiono plan pracy Zarządu i Prezydium OP ZOSP RP w Radomiu na rok 2018, przedstawiono kierunki działania i rozwoju jednostek OSP z terenu powiatu radomskiego. Jak również zaprezentowano kalendarz imprez na 2018 rok.

Początek roku 2018 to okres sprawozdawczy w jednostkach OSP, w związku z powyższym wszystkim Zarządom Gminnym (Miejsko-Gminnym) zostały przekazane wskazówki na kampanię sprawozdawczą OSP.