Podsumowanie akcji “Paczka dla Bohatera”

“Paczka dla Bohatera” to ogólnopolska akcja, która odbyła się już po raz siódmy. W Radomiu zbiórka prowadzona była po raz trzeci.  Dużą grupę stanowiły służby mundurowe – kombatantów wsparli Policjanci, Strażacy, funkcjonariusze Służby Więziennej, Straży Granicznej, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Miejskiej czy Związku Strzeleckiego.
Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Radom – ppłk Leon Etwert  powiedział: “To symboliczna pomoc, która świadczy o pamięci młodszych pokoleń.”
Do zbiórki na rzecz kombatantów włączyli się również Druhny i Druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu radomskiego. W szczególności bardzo serdecznie dziękujemy Ochotniczej Straży Pożarnej w Cerekwi i w Skaryszewie. A przede wszystkim młodzieży z tych jednostek, którzy zebrali bardzo dużą ilość żywności.
Podsumowanie akcji odbyło się 15 grudnia w Zespole Szkół Zawodowych im. mjr Henryka Dobrzańskiego ‘Hubala’ w Radomiu, która też jest koordynatorem akcji.

Zdjęcia: Radio Plus Radom