Komunikat ws. potrzeb szkoleniowych OSP i wykazu strażaków OSP

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu zwraca się z prośbą o przesłanie potrzeb szkoleniowych Ochotniczych Straży Pożarnych na rok 2018 wg. załączonej poniżej tabeli do dnia 18.12.2017r.
Prosimy również o przekazanie wykazu strażaków OSP mogących brać udział w bezpośrednich działaniach ratowniczo-gaśniczych wg. załączonej tabeli do dnia 30.01.2018r.
Powyższe dane prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres operacyjnymr@straz.radom.pl lub dostarczyć do Naczelnika Wydziału Operacyjnego.

Załączniki:
zapotrzebowanie szkoleniowe OSP 2018
wykaz strażaków OSP